Treningsplan

 

 

Hva er inkludert i Treningsplanen?

 

Jeg setter opp treningsplaner som tar hensyn til din hverdag og din totalbelastning. Med fokus på godt dokumenterte treningsprinsipp. Med en treningsplan tilpasset deg kan du lettere måle fremgang og risikoen for feilbelastning reduseres.

 

Etter at vi sammen har blitt enige om hva som skal være målene dine, vil du få en 6 uker lang treningsplan. Planen inneholder illustrasjoner av øvelser og detaljert beskrivelse. Med en treningsplan får du struktur og tilpasset progresjon. 

 

Meningen med treningsplanen er å inspirere, tilegne seg kunnskap og motivere deg slik at trening og fysisk aktivitet blir en naturlig del av ditt hverdagsliv.

                       

                    

                    Tett oppfølging

 

                    Øvelser tilpasset ditt nivå

 

                    Varierte økter

                     

                    Inspirasjon og råd

Pris: 1000 NOK