I California har 46% Prediabetes!


I gamledager ble sukkersyke kalt gammelmannssjuka. Det var en sykdom du fikk når du ble gammel. Dette har jammen meg endret seg, mildt sagt. Vi bruker ikke lengre begrepet gammelmannssyken når vi prater om sukkersyke. Diabetes type 2-problemet er økende. I staten California i USA står hele 46% av befolkningen i fare for å få diabetes. De er såkalt "prediabetic". Dette utgjør over 10 millioner mennesker. Av disse vil 70% utvikle diabetes, i løpet av de neste 10 årene. Diabetesprevalensen har økt med over 175% siden år 1980.

"They've grown up in a world that's designed for the disease"

Det er en klar beskjed vi får gjennom forskerne fra UCLA. Vi blir som vi omgås og lever vi et inaktivt liv med mye ferdigmat og sukker, står vi i fare for å spise oss til sukkersyke. Vi lever i overflod og har fast food tilgjengelig på et hvert hjørne. Hvorfor lage hjemmelaget mat da? Det er jo så mye enklere å bare stikke innom macern. Er du enig?

Hva betyr det når en person står i fare for å få diabetes?

En person som har en forhøyet risiko for å få diabetes type 2 har ofte noe som kalles metabolsk syndrom. Dette er en samling symptomer som øker risikoen for diabetes type 2. Et såkalt forstadie. Den bakenforliggende årsaken er insulinresistens. Insulin produseres når du spiser, og frakter sukkermolekyler fra blodet og inn til cellene, der de kan brukes som energi. Ved insulinresistens responderer ikke kroppen din like bra på insulinet, og du klarer ikke få sukkermolekylene inn i cellene dine. En stadig og høy tilførsel av sukker i kosten sliter ut bukspyttkjertelen, det insulinproduserende organet. Resultatet er høyt blodsukker. I tillegg har en person med metabolsk syndrom to eller flere av følgende symptomer:

  • Overvekt, særlig rundt midjen

  • Kroppsmasseindeks (vekt/høyde x høyde), KMI over 27-30 kg/m2 og/eller økt midjeomkrets (≥ 88 cm hos kvinner, ≥ 102 cm hos menn)

  • Høyt blodtrykk - vanlige grenseverdier er overtrykk på 140 og undertrykk på 90, verdier over dette betegnes høyt blodtrykk.

  • For høye fett- og kolesterolverdier. Dvs. triglycerider over 1,7 mmol/L, lavt HDL-kolesterol (det "gode" kolesterolet, under 1,0 mmol/L hos menn, under 1,3 mmol/L hos kvinner)

Disse risikofaktorene øker ikke bare risikoen for diabetes type 2, men også for hjerte- og karsykdom og hjerneslag.

Dette er et snikende sykdomsbilde, og mange søker hjelp alt for sent. Metabolsk syndrom er livsstilsrelatert og kan forebygges med rette tiltak.

En omlegging av kosthold, treningsrutiner og nok søvn vil kunne hjelpe svært mange av dem som ligger i faresonen.

Snakk med legen din om å få testet deg for risikofaktorene. Har du overvekt eller en av de andre symptomene er sjansen stor for at du har syndromet. Og til slutt: Stump røyken! Røyking øker insulinresistensen og de andre risikofaktorene som hjerte- og karsykdom.

Jeg vil anbefale alle om å virkelig ta dette på alvor, da stadig flere barn, unge, voksne og eldre i dag sliter med nettopp dette. Diabetes type 2 kan forebygges!

En livsstilsendring er nøkkelen.

Ta kontakt hvis du sliter med nettopp dette, eller kjenner noen som gjør det.

Referanser:

1. http://www.latimes.com/local/california/la-me-pre-diabetes-20160310-story.html?hash=99b93480-5a69-4e26-9dc7-84eaaf1e3bf8&utm_medium=social&utm_source=facebook

2. http://nhi.no/livsstil/kosthold/overvekt/metabolsk-syndrom-12407.html?page=all

#diabetestype2 #livsstil

2 views0 comments

Recent Posts

See All