Hva er en kostholdskonsultasjon?

Updated: Apr 2En kostholdskonsultasjon er en samtale der jeg blir kjent med dine utfordringer innen kosthold. Vi finner sammen frem til kortsiktige og langsiktige mål og kommer frem til smarte endringer du kan gjøre. For noen vil det være nok å bli bevisst egne spisevaner for å gjøre en endring. For andre kan det være en lengre prosess der en gjør endringer steg for steg.


Du får i forkant tilsendt utfyllingsskjema der du skal skrive hva du spiser over fem dager. Her er det viktig at du spiser som du ellers ville gjort, og at du skriver ned så nøyaktig som mulig. Denne matloggen sendes så til meg og blir analysert før selve konsultasjonen.


En gjennomgang av kostholdet sitt er ikke bare nødvendig for konsulenten, det er også svært opplysende og nyttig for kunden. Det blir veldig tydelig hvordan det man spiser påvirker utfordringer i hverdagen. Matloggen blir også utgangspunktet for selve endringsprosesssen. Etter endt konsultasjon får du også muligheten til en gratis oppfølgingssamtale på 30 minutter.


Mange tenker ikke over at kostholdet er såpass viktig og sentralt for god helse som det faktisk er. For eksempel viser studier at de fleste spiser alt for lite til frokost og lunsj. Som regel resulterer dette i et for stort energiinntak på ettermiddag og kveld. Viljestyrken reduseres ved for lite mat eller feil sammensetning av måltid og det blir vanskeligere å motstå lett tilgjengelige fristelser.


For å øke treningsutbytte vil ofte noen få kostholdsjusteringer gjøre stor forskjell på treningskvalitet. Er det lite futt på trening går både kvalitet og motivasjon til å trene ned. Riktig måltidssammensetning og nok mat er viktig for å kunne yte på trening, samt for at kroppen skal klare å restituere seg til neste økt.


Ernæring er viktig i alle livets faser, men behovet varierer noe etter hvor du er i livet. Gravide trenger mer av enkelte næringsstoffer, eldre har en lavere absorpsjon av næringsstoffer og trenger derfor mer, kvinnelige utholdenhetsutøvere trenger litt mer jern enn andre og mange sykdommer og tilstander trenger spesielt tilpasset kosthold.


En kostholdskonsultasjon er en time der ditt kosthold kartlegges og justeres. Det er en dialog mellom ernæringsrådgiver og kunde, der kunnskapsnivået økes og gode målsettinger settes.Varighet: 60 minutter

Forarbeid: Logging av eget kosthold over 5 dager.

Inkludert i pris: Kostholdsanalyse fra 5 dager matlogg, konsultasjon og utarbeidelse av plan/målsetting.

Sted: hjemmebesøk eller skype/telefonsamtale

#ernæringsfysiolog #trening

78 views0 comments

Recent Posts

See All