IMPACT NORWAY AMBASSADØR


Katarakt opererte, Impact Norway

Visste du at 80% av verdens funksjonshemmede lever i utviklingsland? 1/3 av disse er barn. Av disse kan mange tilfeller enkelt forebygges og reverseres.

De siste årene har jeg vært veldig heldig å fått besøkt og opplevd mange svært ulike land. For en jente oppvokst i Norge, med helsevesen, utdanningsstøtte og egentlig overflod av alt man måtte trenge, blir et utvklingsland selvsagt en stor kontrast. Vi nordmenn har det så bra at vi ikke aner det selv engang. Det er lett å se på nyhetene om alle som lider og er syke og fattige. Men - hadde vi selv fått kjent fattigdom på kroppen, hadde vi fått et annet perspektiv.

Etter nesten 3 år på Bali har jeg blitt godt kjent med hvordan tilstandene er her. Mange familier lider unødvendig på grunn av lite eller ingen kunnskap, fattigdom og ekstremt dårlige hygieniske forhold. Det kulturelle står veldig sterkt i fokus enda. For eksempel de som er født med en funksjonshemmelse sees ofte på som besatt av en eller annen ond ånd og får dermed ikke gå på skole. De blir overlatt til seg selv, gjerne vandrende rundt, eller verre, låst bak en dør slik at ingen skal se deres lidelser. Det finnes mange eksempler på mennesker som lider i utviklingsland.

Hva kan man gjøre for å hjelpe disse menneskene?

IMPACT NORWAY - Action against needless disability

Organisasjonen Impact Norway har som visjon å redusere funksjonshemmede til et absolutt minimum - ved hjelp av målrettet, forebyggende arbeid.

Organisasjonen arbeider for å bekjempe fattigdom, med spesiell vekt på å forebygge og redusere unødvendig funksjonshemming.

Sykehustog i India - Lifeline express

Mange mennesker lever uten helsetilbud i vanskelig tilgjengelige områder. Leppe/ganespalte, klumpfot og etterskader av polio er alle årsaker til at mennesker lider unødvendig. Impact Norway har en rekke mobile løsninger som sykehusbåt, sykehustog, flytende klinikker og 4WD, der det trengs. I de mobile klinikkene utføres det enkel kirurgi som gir lokalbefolkningen syn og hørsel tilbake. De jobber også for å bekjempe feilernæring og underernæring, og annen forebyggende helseopplæring. Dette betyr at menneskene går fra et liv i lidelse og fattigdom, til et liv med håp, muligheter til skolegang og yrkesdeltakelse. De hjelper mennesker der de er.

les mer om deres prosjekter her

"Fattigdom fører til funksjonshemminger, og funksjonshemminger fører til fattigdom"

Funksjonshemminger i verden

  • Rundt 1 milliard, eller 15 % av verdens befolkning har en funksjonshemming.

  • 82 % av funksjonshemmede lever under fattigdomsgrensen.

  • 90 % av barn med funksjonshemminger i fattige land går ikke på skole.

  • 98 % av funksjonshemmede i fattige land har ikke tilgang til rehabiliteringstjenester.

IMPACTs enkle målsetning er at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Jeg synes arbeidet Impact Norway gjør er fantastisk. De hjelper mennesker med forholdsvis enkle tiltak som gir mange positive ringvirkninger.

Jeg er utrolig stolt å få lov til å fronte Impact Norway og deres arbeid. Jeg vil som ambassadør jobbe for å synliggjøre det de jobber med og får til. Både gjennom sosiale medier og der jeg selv er, enten det er på Bali, i Norge eller på reise.

Ønsker du å støtte Impact Norway? Kjøp en operasjon i dag!

Foto: Impact Norway

bildene er hentet fra www.impactnorway.org


29 views0 comments

Recent Posts

See All